Een gesprek met twee Scratchfiguren. Het is de bedoeling dat de twee figuren steeds om de beurt iets tegen elkaar zeggen. Ze praten met tekstballonnen, zoals in een stripverhaal.

Bij deze opdracht ga je een gesprek maken tussen twee Scratchfiguren.

Opdracht 3 – Een gesprek in Scratch